درود ، به آجیل و خشکبار دآستان (پالادیوم) خوش آمدید