۲۳۲,۰۵۰ تومان
۱۳۵,۰۰۰ تومان

آجیل مخلوط

آجیل شور اقتصادی

۱۷۹,۴۰۰ تومان
۱۲۶,۰۰۰ تومان

میوه خشک

نارگیل خشک

۲۰۱,۶۰۰ تومان

آلو و برگه خشک

برگه هلو مخصوص

۱۳۷,۴۰۰ تومان
۳۸۹,۷۰۰ تومان
۳۸۹,۷۰۰ تومان

تنقلات آجیل

تمبر هندی تند

۲۸۸,۷۵۰ تومان
۸۴,۰۰۰ تومان
۳۵۹,۴۰۰ تومان
۳۶۴,۵۰۰ تومان