۶۶۰,۰۰۰ تومان
۶۶۰,۰۰۰ تومان

تنقلات آجیل

آبنبات ریز ایرانی

۵۸,۵۰۰ تومان
۲۱۰,۴۰۰ تومان
۱۵۱,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان

میوه خشک

نارنگی خشک

۱۵۷,۵۰۰ تومان
۱۴۶,۰۰۰ تومان
۴۲,۰۰۰ تومان
۵۴,۴۵۰ تومان
۳۴۱,۱۰۰ تومان
۱۹۵,۰۰۰ تومان