میوه خشک

نارگیل خشک

۲۰۱,۶۰۰ تومان

میوه خشک

به خشک

۱۶۸,۶۰۰ تومان

میوه خشک

آلو شابلون

۱۶۸,۶۰۰ تومان
۱۴۹,۴۰۰ تومان
۲۱۸,۴۰۰ تومان

میوه خشک

لیمو سنگی خشک

۸۶,۱۰۰ تومان

میوه خشک

گلابی خشک

۱۶۳,۲۰۰ تومان
۱۳۷,۷۰۰ تومان

میوه خشک

توت فرنگی خشک

۳۵۰,۴۰۰ تومان

میوه خشک

موز خشک

۲۸۶,۵۰۰ تومان

میوه خشک

کیوی خشک

۲۳۲,۵۰۰ تومان

میوه خشک

خرمالو خشک

۱۷۲,۵۰۰ تومان